Bùi Hùng Hưng

Ngành tuyển sinh: 
Họ tên: 

Bùi Hùng Hưng

Email: 
hungshock1200@gmail.com
Ad cho em hỏi Em lỡ đăng ký hệ đại trà chính quy giờ muốn đổi lại hệ chất lượng cao chính quy làm như thế nào ?

Trả lời

phongkhaothi

không đổi được em nhé