Trần Thành Nam

Ngành tuyển sinh: 
Họ tên: 

Trần Thành Nam

Bây giờ e có thể nộp hs xin vào hk tại trường k ạ . Điểm thi khối D01 của e là 14'6 ạ

Trả lời

phongkhaothi

Trường không xét bổ sung em ạ