Trần công nam

Ngành tuyển sinh: 
Họ tên: 

Trần công nam

Email: 
congnam29101999@gmail.com
Ban đầu em không đăng ký nguyện vọng vào trường mình, nhưng sau khi biết kết quả thi thpt quốc gia, em muốn sửa nguyện vọng để vào trường có được không? trường cho biết điểm chuẩn của trường trước hay sau khi sửa đổi nguyện vọng lần 2 ạ? em cảm ơn

Trả lời

phongkhaothi

em được phép sửa nguyện vọng, và sau khi em sửa nguyện vọng xong trường mới công bố được điểm chuẩn nhé