Đề nghị cho biết Nhà trường có các hoạt động hỗ trợ hiệu quả nhằm tăng tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo và tỷ lệ sinh viên tìm được việc làm sau tôt nghiệp?

Đề nghị cho biết Nhà trường có các hoạt động hỗ trợ hiệu quả nhằm tăng tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo và tỷ lệ sinh viên tìm được việc làm sau tôt nghiệp?

Trả lời: 

Trường luôn chú trọng đến việc rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ cho sinh viên và tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các sinh viên năm cuối đi thực tập để học hỏi kinh nghiệm và rèn luyện kỹ năng chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước. Hằng năm, Trường gửi các sinh viên đến thực tập tại các công ty, doanh nghiệp trên cả nước để thực hiện các đề tài tốt nghiệp, giải quyết các vấn đề trong thực tế. Từ những mối quan hệ này, các doanh nghiệp đã trực tiếp thông báo tuyển dụng và tổ chức tuyển dụng tại trường đối với các sinh viên chuẩn bị hoặc vừa mới tốt nghiệp.

Nhu cầu sử dụng kỹ sư Giao thông Vận tải hiện nay là tương đối lớn, do đó hầu hết sinh viên tốt nghiệp đều có thể tự liên hệ và tìm được việc làm, kể cả trong các doanh nghiệp nhà nước và các thành phần kinh tế khác. Trường có mối liên hệ thường xuyên với các nhà tuyển dụng nhằm hướng nghiệp cho sinh viên. Theo khảo sát của Nhà trường qua nhiều năm thì sau khi tốt nghiệp ra trường sinh viên từ Trường có việc làm ổn định, phù hợp trên 90% ngay sau khi tốt nghiệp và kỹ sư ra trường có thể làm ở hầu hết các ngành kinh tế trọng điểm của đất nước như: Giao thông, Xây dựng, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Thương mại, Dầu khí, môi trường . . . cũng như làm việc ở hầu khắp các Bộ, Ngành của Trung Ương và địa phương.