Em là học sinh miền núi. Em rất lo về chỗ ăn ở. Trường có ký túc xá cho học sinh ngoại tỉnh không?

Em là học sinh miền núi. Em rất lo về chỗ ăn ở. Trường có ký túc xá cho học sinh ngoại tỉnh không?

Trả lời: 

Trường ĐH GTVT luôn thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước cho các sinh viên thuộc đối tượng chính sách, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Với khả năng của trường, trường đã cố gắng ở mức cao nhất yêu cầu của sinh viên nói chung và sinh viên thuộc đối tượng cần hỗ trợ nói riêng. Hằng năm, nhà trường có khoảng 1700 chỗ ở nội trú cho sinh viên (tại Hà Nội), các em thuộc diện chính sách, thuộc diện khó khăn cần hỗ trợ đều được nhà trường bố trí. 100% các phòng ở đã đạt tiêu chuẩn khép kín cho người học với điều kiện sinh hoạt tương đối tốt. Khi các em nhập học, các em sẽ được nhà trường hướng dẫn đăng ký cụ thể.