Học phí của trường hiện nay? Năm nay Trường có tuyển sinh riêng các chương trình quốc tế hay không?

Học phí của trường hiện nay? Năm nay Trường có tuyển sinh riêng các chương trình quốc tế hay không?

Trả lời: 

Trường ĐH GTVT là trường công lập, nên học phí theo quy định của Nhà nước (năm 2016: Khối kỹ thuật 223.000đ/1TC; Khối Kinh tế 189.000đ/1TC). Riêng với các chương tình tiên tiến và chất lượng cao, các chương trình giảng dạy và học tập bằng tiếng nước ngoài (Anh, Pháp, Nhật…) có mức học phí cao hơn được nhà Trường thông báo chi tiết trong thông báo tuyển sinh hằng năm.