Năm nay ĐHGTVT có ưu tiên xét tuyển cho thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia hay không?

Năm nay ĐHGTVT có ưu tiên xét tuyển cho thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia hay không?

Trả lời: 

ĐHGTVT thực hiện chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.