Nhà trường có chế độ hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không ạ?

Nhà trường có chế độ hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không ạ?

Trả lời: 

Nhà trường có nhiều chính sách để hỗ trợ cho sinh viên diện chính sách và các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Chẳng hạn:

  • Miễn giảm học phí theo quy định chung của Bộ GDĐT

  • Được phép đăng ký chỗ ở ký túc xá

  • Tạo điều kiện khi xét học bổng được tài trợ bởi các tổ chức/doanh nghiệp khi sinh viên đạt kết quả tốt trong học tập