trần minh chiến

Ngành tuyển sinh: 
Họ tên: 

trần minh chiến

cho e hỏi bản đăng kí làm vé tháng xe buýt thi xin xác nhận của nhà trường ở đâu ạ>

Trả lời

phongkhaothi

em hỏi phòng công tác chính trị và sinh viên nhé