phạm cương

Ngành tuyển sinh: 
Họ tên: 

phạm cương

Email: 
anhhungxuatcoc@gmail.com
cho em hỏi, em sắp tốt nghiệp hệ vừa học vừa làm bằng khá, em có đủ tiêu chuẩn đăng kí thi cao học đợt sắp tới không ạ, em cám ơn

Trả lời

phongkhaothi

Nếu em có bằng tốt nghiệp trước khi thi và đk học bổ sung kiến thức kịp thì được