Lý thành viên

Ngành tuyển sinh: 
Họ tên: 

Lý thành viên

Email: 
17151038@student.hcmute.edu.vn
Cho em hỏi trường mình có xét tuyển hệ đại học bằng học bạ khong?

Trả lời

phongkhaothi

từ trước đến nay là không em nhé, còn trong đợt tuyển sinh 2018-2019 tới thì nhà trường chưa có kế hoạch cụ thể, em phải chờ nhà trường công bố đề án tuyển sinh nhé