La Van Đăng

Ngành tuyển sinh: 
Họ tên: 

La Van Đăng

Cho em hoi la khi di hoc chinh tri em phai mang theo nhung cai gi ạ ???dang ki thi tiếng anh thi hom di hoc co dược dang ki nua không a hoặc la huy không thi dược không ạ..?

Trả lời

phongkhaothi

Em liên hệ phòng đào tạo nhé