Lý mai hoa

Ngành tuyển sinh: 
Họ tên: 

Lý mai hoa

Email: 
Maihoa492000@gmail.com
E muốn hỏi vê kinh tế bưu chính viễn thông như thê nào ạ

Trả lời

phongkhaothi

em muốn hỏi gì về ngành kinh tế bưu chính viễn thông?