Nguyễn Việt Thành

Ngành tuyển sinh: 
Họ tên: 

Nguyễn Việt Thành

Email: 
huyenlethi77@gmail.com
Em được Nt đã trúng tuyển, và em đã nộp giấy kết quả điểm từ ngày 7/8/2018 chuyển fax nhanh nhưng em chưa nhận được giấy báo nhập học. Khi nào thì em có giấy báo nhập học

Trả lời

phongkhaothi

Em chờ 5-7 ngày kể từ ngày gửi nhé