pham minh hoang

Ngành tuyển sinh: 
Họ tên: 

pham minh hoang

Email: 
minhhoanghd99@gmail.com
Em đỗ vào Trường ĐHGTVT rồi, em muốn làm thủ tục bảo lưu kết quả có được không? và thời gian bảo lưu tối đa được mấy năm?

Trả lời

phongkhaothi

em liên hệ phòng đào tạo 02437662667