Vũ Tiến Hải

Ngành tuyển sinh: 
Họ tên: 

Vũ Tiến Hải

em không đăng kí đại học nhưng khi biết điểm thi THPT thì em có được xét điểm đó vào trường mình không ạ

Trả lời

phongkhaothi

em phải đăng ký xét vào đh giao thông trước thì khi có kết quả mới được xét điểm em nhé