thanh

Họ tên: 

thanh

Email: 
tungngao752@GMAIL.,,,COM
EM LÀ HỌ SINH NỮ 2K VÀ ĐANG TRONG THỜI GIAN CHỌN TRƯỜNG CHỌN NGHÀNH EM MUỐN CHỌN NGHÀNH KĨ THUÂT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG THÌ NGHÀNH NÀY CÓ PHÙ HỢP VỚI CON GÁI KO THẦY VÀ SAU NÀY RA TRƯỜNG THÌ LÀM NHỮNG CÔNG VC GÌ Ạ

Trả lời

phongkhaothi

Vị trí việc làm em có thể xem tại đây:

http://ts.utc.edu.vn/?q=nganh-tuyen-sinh/ky-thuat-dien-tu-truyen-thong

Ngành này số lượng nữ học cũng nhiều em nhé, em có thể yên tâm khi đăng ký nguyện vọng