Đinh Trần Quốc Vương

Ngành tuyển sinh: 
Họ tên: 

Đinh Trần Quốc Vương

Email: 
Dingsingga@gmail.com
Em là sinh viên K58. Em xin hỏi: Em có thể học 2 năm đầu và khi vào chuyên ngành, lúc đó em có thể đổi chuyên ngành được không? Ý em là đổi ngành từ kế toán sang một ngành khác đó ạ. Em cảm ơn!

Trả lời

phongkhaothi

em liên hệ phòng đào tạo nhé, tại cổng thông tin này chỉ trả lời các câu hỏi về tuyển sinh