Phạm Manh Dũng

Ngành tuyển sinh: 
Họ tên: 

Phạm Manh Dũng

Email: 
dungphamptll@gmail.com
Em muốn hỏi nhập học là phải nộp hố sơ sinh viên luôn hay là nộp sau

Trả lời

phongkhaothi

Hôm nhập học nộp hết em nhé