phạm ngọc thao

Ngành tuyển sinh: 
Họ tên: 

phạm ngọc thao

Email: 
ngocthao481999@gmail.com
em muốn liên hệ với phòng đào tạo thì làm cách nào ạ? e cảm ơn e muốn biết thời khóa biểu ạ

Trả lời

phongkhaothi

em xem tại đây nhé:

http://utc.edu.vn/phong-dao-tao-dai-hoc