Nguyễn văn Thái

Ngành tuyển sinh: 
Họ tên: 

Nguyễn văn Thái

Email: 
Thai181610581@st.utc.edu.vn
em nộp hồ sơ hôm qua nhưng đen bàn thu hồ sơ họ ko thu bản sao giấy khai sinh. mà họ kí tờ xác nhận r. vậy e phải nộp bổ sung ko

Trả lời

phongkhaothi

Em liên hệ phòng đào tạo nhé 02437662667