Nguyễn văn Thái

Ngành tuyển sinh: 
Họ tên: 

Nguyễn văn Thái

Email: 
Thai181610581@st.utc.edu.vn
em nhập hk hôm qua khi đến bàn hồ sơ nhân viên họ không bỏ bản sao giấy khai sinh vào hồ sơ. và họ kí là đủ vậy e phải nộp bổ sung ko ạ

Trả lời

phongkhaothi

Em liên hệ phòng đào tạo nhé 02437662667