Trần Khoa

Ngành tuyển sinh: 
Họ tên: 

Trần Khoa

Email: 
txk2803@gmailc.ôm
Em xét tuyển bố sung đợt 2 nên 30/8 mới nhập học,vậy thì làm thủ tục nhập học ở phòng nào trong trường ạ ??

Trả lời

phongkhaothi

em xem trong giấy báo nhé