NGUYỄN TRƯƠNG DƯƠNG

Ngành tuyển sinh: 
Họ tên: 

NGUYỄN TRƯƠNG DƯƠNG

Email: 
Nguyentruongduong03082001@gmail.com
Muốn thi đậu thì em nên đầu tư môn nào ạ?

Trả lời

phongkhaothi

em nên học toán, lý, hóa, anh nhé