hưng hiếu

Ngành tuyển sinh: 
Họ tên: 

hưng hiếu

Email: 
hieuvuong36@gmail.com
năm vừa rồi em thi đc 19.3 đ ( toán 6.5 lí 8 hóa 4.8) sau đó em có xin vào đại học TĐT nhưng đc 1 kì em nghỉ giờ em muốn xét điểm đó vào trường mình đc không ạ? em cảm ơn

Trả lời

phongkhaothi

em phải thi lại để lấy kết quả, điểm năm nào xét của năm đấy thôi e nhé