Trần Nguyễn Cao Duy Đạt

Ngành tuyển sinh: 
Họ tên: 

Trần Nguyễn Cao Duy Đạt

Email: 
Muasaobag1998@gmail.com
Neu em di ki thuat co khi chuyen nghanh ki thuat o to thi em khi dang ki nguyen vong van ghi la ki thuat co khi luon phaj khong

Trả lời

phongkhaothi

đúng rồi em, sau khi trúng tuyển vào trường em sẽ được đăng ký chuyên ngành sau nhé