Nguyễn thị diệu liên

Ngành tuyển sinh: 
Họ tên: 

Nguyễn thị diệu liên

Trường còn chỗ ở kí túc không ạ?

Trả lời

phongkhaothi

về việc đăng ký ở ký túc, em hỏi ban quản lý ký túc xá nhé:

http://utc.edu.vn/ban-quan-ly-ky-tuc-xa