Phạm Minh Sơn

Ngành tuyển sinh: 
Họ tên: 

Phạm Minh Sơn

Email: 
minhsonhg1510@gmail.com
trường mình có cho chuyển chuyên ngành ko ạ em là k59 muốn chuyển từ kinh tế xây dựng sang kế toán ạ

Trả lời

phongkhaothi

Không đuọce chuyển em nhé