CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN VÀ CHẤT LƯỢNG CAO

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TIÊN TIẾN VÀ CHẤT LƯỢNG CAO

Thông tin chỉ tiêu xem tại http://ts.utc.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh

Tại Hà Nội:

I. Chương trình Tiên tiến

Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

II. Chương trình Chất lượng cao

1.      Cầu -Đường bộ Việt-Anh

2.      Cầu -Đường bộ Việt-Pháp

3.      Vật liệu và Công nghệ Việt – Pháp

4.      Công trình Giao thông Đô thị Việt - Nhật

5.      Kinh tế Xây dựng Công trình Giao thông Việt-Anh

6.      Kế toán Tổng hợp Việt - Anh

III. Chương trình Tiền du học

Khối Pháp ngữ

Tại Cơ sở II - TP Hồ Chí Minh

Chương trình chất lượng cao

1. Cầu - Đường bộ Việt-Anh

2. Quy hoạch và Quản lý GTVT Đô thị Việt - Pháp

I. CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

1. KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Thời gian đào tạo

5 năm (10 học kỳ)

Loại hình đào tạo

Chính quy – Tập trung

Cấp bằng

Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng

Chuyên sâu Xây dựng Công trình Giao thông– Chương trình tiên tiến

Tuyển sinh

Sinh viên trúng tuyển hệ chính quy trường ĐH GTVT

 

- Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng của trường ĐH Leeds (Vương quốc Anh) và ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông của trường ĐH GTVT.

- Chương trình đào tạo ra các kỹ sư có năng lực chuyên môn ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông), có khả năng nghiên cứu, thiết kế, tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác các công trình giao thông.

- Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh và hấp dẫn cả đối với sinh viên quốc tế đến học.

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt được chuẩn Anh ngữ IELTS 6.0 hoặc tương đương.

II. CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

1. CẦU ĐƯỜNG BỘ VIỆT-ANH/ VIỆT-PHÁP

Thời gian đào tạo

4,5 năm (9 học kỳ)

Loại hình đào tạo

Chính quy – Tập trung

Ngành đào tạo

Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

Chuyên ngành

Cầu – Đường bộ

Cấp bằng

Kỹ sư

Tuyển sinh

Sinh viên trúng tuyển hệ chính quy trường ĐH GTVT

 

- Chương trình đào tạo ra các Kỹ sư Xây dựng công trình giao thông theo chuyên ngành Cầu-Đường bộ có khả năng nghiên cứu, thiết kế, tổ chức, xây dựng, quản lý, khai thác các công trình giao thông cầu, đường bộ.

- Sinh viên Chương trình Chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt-Anh sau khi tốt nghiệp đạt được chuẩn Anh ngữ IELTS 5.0 hoặc tương đương.

- Sinh viên Chương trình Chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt- Pháp sau khi tốt nghiệp đạt được chuẩn Pháp ngữ TCF 400 điểm  hoặc tương đương.

- Chương trình Cầu - Đường bộ Việt-Pháp được sự tài trợ của tổ chức Pháp ngữ (AUF).

2. VẬT LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT-PHÁP

Thời gian đào tạo

4,5 năm (9 học kỳ)

Loại hình đào tạo

Chính quy – Tập trung

Ngành đào tạo

Kỹ thuật Xây dựng

Chuyên ngành

Vật liệu và Công nghệ

Cấp bằng

Kỹ sư

Tuyển sinh

Sinh viên trúng tuyển hệ chính quy trường ĐH GTVT

 

- Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở chương trình đào tạo ngành Vật liệu tiên tiến của nhóm các Trường đại học Mines – Télécom của Cộng hòa Pháp và chương trình đào tạo chuyên ngành Vật liệu và Công nghệ của trường ĐH GTVT.

- Chương trình đào tạo ra các kỹ sư có kiến thức chuyên môn sâu về lĩnh vực vật liệu và công nghệ xây dựng công trình giao thông, công trình dân dụng và công nghiệp,… nhằm phát hiện và giải quyết các vấn đề trong các lĩnh vực quản lý chất lượng vật liệu, đánh giá và kiểm soát chất lượng công trình, công nghệ thi công các hạng mục công trình.

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn Pháp ngữ TCF 400 điểm hoặc tương đương.

 

3. CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ VIỆT – NHẬT

Thời gian đào tạo

4,5 năm (9 học kỳ)

Loại hình đào tạo

Chính quy – Tập trung

Ngành đào tạo

Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

Chuyên ngành

Công trình Giao thông Đô thị

Cấp bằng

Kỹ sư

Tuyển sinh

Sinh viên trúng tuyển hệ chính quy trường ĐH GTVT

 

-  Chương trình đào tạo ra các kỹ sư Xây dựng công trình giao thông có kiến thức chuyên sâu chuyên ngành Công trình giao thông đô thị có khả năng nghiên cứu, thiết kế, lập quy hoạch, tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định các công trình giao thông.

- Sinh viên được ưu tiên nhận học bổng của các tổ chức Nhật Bản như: Công ty TNHH ống thép Nippon Steel & Sumikin Việt Nam, công ty TNHH Kawakin và những học bổng khuyến khích học tập khác.

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt được chuẩn Anh ngữ IELTS 5.0 hoặc tương đương.

 

4. KINH TẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VIỆT - ANH       

Thời gian đào tạo

4 năm (8 học kỳ)

Loại hình đào tạo

Chính quy – Tập trung

Ngành đào tạo

Kinh tế xây dựng

Chuyên ngành

Kinh tế xây dựng công trình giao thông

Cấp bằng

Kỹ sư

Tuyển sinh

Sinh viên trúng tuyển hệ chính quy trường ĐH GTVT

 

- Chương trình đào tạo cập nhật từ những chương trình đào tạo Kinh tế xây dựng và Kinh tế - Quản lý xây dựng của các trường đại học uy tín trên thế giới, như: Đại học South Australia; RMIT; Western Sydney; Kingston London

- Chương trình đào tạo ra các kỹ sư có kiến thức chuyên môn sâu về Kinh tế xây dựng và quản lý xây dựng, có thể đảm trách được công việc liên quan đến quy hoạch xây dựng lập thẩm định các dự án đầu tư, lập dự toán xây dựng công trình, tham gia hoạt động đấu thầu, tham gia hoạt động thi công xây dựng công trình cũng như thành quyết toán vốn đầu tư.

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt được chuẩn Anh ngữ  IELTS 5.0 hoặc tương đương.

5. KẾ TOÁN TỔNG HỢP VIỆT - ANH                                    

Thời gian đào tạo

4 năm (8 học kỳ)

Loại hình đào tạo

Chính quy – Tập trung

Ngành đào tạo

Kế toán

Chuyên ngành

Kế toán Tổng hợp

Cấp bằng

Cử nhân

Tuyển sinh

Sinh viên trúng tuyển hệ chính quy trường ĐH GTVT

 

- Chương trình đào tạo cập nhật từ những chương trình đào tạo kế toán của các trường đại học uy tín trên thế giới, đặc biệt là Kế toán Mỹ và Kế toán khu vực Châu Âu, kết hợp với những kiến thức thực tế khi áp dụng những kiến thức này tại các quốc gia trên thế giới.

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp có kiến thức chuyên môn sâu về kế toán trong các loại hình doanh nghiệp khác nhau, có kỹ năng mềm, và những kỹ năng xử lí tình huống theo phương pháp hiện đại giúp cử nhân hình thành và phát triển các kỹ năng về kế toán, báo cáo thuế,.. và những năng lực cá nhân cần thiết để trở thành các cử nhân kế toán chuyên nghiệp sẵn sàng làm việc trong môi trường quốc tế.

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt được chuẩn Anh ngữ  IELTS 5.0 hoặc tương đương.

6. QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐÔ THỊ VIỆT - PHÁP

Thời gian đào tạo:

4 năm (8 học kỳ)

Loại hình đào tạo:

Chính quy – Tập trung

Ngành đào tạo

Khai thác Vận tải

Chuyên ngành

Quy hoạch và Quản lý Giao thông Vận tải Đô thị

Cấp bằng:

Cử nhân

Tuyển sinh:

Sinh viên trúng tuyển hệ chính quy trường ĐH GTVT

 

- Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở chương trình đào tạo ngành Vận tải, chuyên sâu Vận tải và Quy hoạch của trường đại học ENTPE (Cộng hòa Pháp) và chương trình đào tạo chuyên ngành Quy hoạch và Quản lý Giao thông Vận tải Đô thị của trường đại học Giao thông vận tải

- Chương trình đào tạo ra các cử nhân có kiến thức chuyên sâu về quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch tích hợp đô thị và giao thông vận tải; quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị; tổ chức quản lý giao thông đô thị; quản lý khai thác vận tải đô thị; vận tải và logistic; quản lý doanh nghiệp và quản lý dự án đầu tư.

- Trong quá trình đào tạo, Sinh viên được rèn luyện các kỹ năng cứng về: phân tích vấn đề, dự báo xu hướng phát triển, đưa ra giải pháp quy hoạch và quản lý; sử dụng phần mềm hiện đại trong quy hoạch và quản lý GTVT đô thị như JICA Strada, VISSIM, VISUM, Cube...; và kỹ năng nghiệp vụ cơ bản về quản lý GTVT trong quản lý nhà nước và doanh nghiệp, các kỹ năng mềm như: viết báo cáo công việc, làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình.

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn Pháp ngữ TCF 400 điểm hoặc tương đương.

 

III. CHƯƠNG TRÌNH TIỀN DU HỌC

TIỀN DU HỌC KHỐI PHÁP NGỮ

Thời gian đào tạo

1 năm (2 học kỳ)

Loại hình đào tạo

Chính quy – Tập trung

Tuyển sinh

Sinh viên trúng tuyển hệ chính quy trường ĐH GTVT

 

- Chương trình Tiền du học dành cho những sinh viên có nhu cầu đi du học bậc Đại học tại các nước nói tiếng Pháp.

- Trong chương trình đào tạo sinh viên được học ngoại ngữ, và các môn khoa học cơ bản phù hợp với chương trình đào tạo đại cương của các cơ sở đào tạo nước ngoài.

- Hoàn thành chương trình Tiền du học sinh viên có thể đạt tiếng Pháp TCF 300 điểm trở lên đối với khối kỹ thuật và 400 điểm trở lên đối với khối kinh tế,

- Sau khi kết thúc chương trình đào tạo, sinh viên được tư vấn vào các ngành học của các cơ sở liên kết với Trường Đại học Giao thông Vận tải như: Hệ thống các Viện Khoa học ứng dụng quốc gia (INSA), các Trường Đại học Tổng hợp (Universités), các Viện Đại học công nghệ (IUT) của Cộng hòa Pháp hoặc các nước nói tiếng Pháp khác.

 

Những Ưu điểm của Chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao

Tiêu chí

Ưu điểm của CTTT & CLC

Chương trình đào tạo

-  Chương trình đào tạo được tham khảo cập nhật từ nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới, được các giảng viên và chuyên gia đầu ngành xây dựng và thẩm định; đáp ứng các yêu cầu và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chất lượng cao, luôn cập nhất kiến thức thực tiễn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước.

-  Chương trình đào tạo ngoại ngữ được thiết kế riêng theo năng lực của sinh viên với mục tiêu giúp sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ (IELTS/ TOEFL hoặc TCF) để theo học các học phần chuyên ngành bằng tiếng nước ngoài.

Đội ngũ giảng viên

 

-  Đội ngũ giảng viên có trình độ, học hàm, học vị cao tốt nghiệp từ nhiều nước trên thế giới, trình độ ngoại ngữ đạt chuẩn.

-  Áp dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến hiện đại, lấy người học làm trung tâm.

-  Một số học phần, chuyên đề do các giáo sư, chuyên gia nước ngoài giàu kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy.

Học bổng

-  Học bổng khuyến khích học tập của trường ĐH GTVT

-  Học bổng khuyến khích học tập của Khoa Đào tạo Quốc tế

-  Học bổng của các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp tài trợ cho một số chương trình

Hoạt động ngoại khóa

-  Hoạt động ngoại khóa được tổ chức thường xuyên trong suốt năm học

-  Các hoạt động giúp sinh viên phát triển toàn diện kỹ năng xã hội, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạ, kỹ năng thuyết trình

Chuẩn đầu ra

-  Sinh viên có trình độ chuyên môn cao và các kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc mang tính hội nhập quốc tế

-  Đạt chuẩn ngoại ngữ IELTS 6.0 (đối với chương trình CTTT), IELTS 5.0 hoặc TCF 400 (đối với các chương trình CLC) hoặc tương đương.

Địa chỉ liên hệ:

Tại Hà Nội:

Khoa Đào tạo Quốc tế

Trường ĐH GTVT, Số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Nhà B7 – ĐT: 04.38347320, máy lẻ 102 - 107;

Fax: 04.32115759

Email: ined@utc.edu.vn

Tại TP. HCM:

Ban Đào tạo, Cơ sở II, Trường Đại học GTVT

Nhà D3 số 450, Lê Văn Việt, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

ĐT: 08.38962018      Email: bandaotao@utc2.edu.vn

Thông tin chi tiết về các chương trình đàotạo Tiên tiến và Chất lượng cao có trên trang Webhttp://ined.utc.edu.vn/