Các chương trình tiên tiến, chất lượng cao (Khoa đào tạo quốc tế)

Thông tin tuyển sinh Đại học hệ chính quy 2020 – Khoa Đào tạo quốc tế

 (Tuyển sinh Chương trình tiên tiến, chất lượng cao, du học và liên kết quốc tế)

1.      Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.      Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước.

3.      Phương thức tuyển sinh: Tuyển sinh theo ngành, sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 để xét tuyển.

4.      Chỉ tiêu tuyển sinh: 400 chỉ tiêu

5.      Mã ngành, tổ hợp xét tuyển: Theo thông tin chi tiết tuyển sinh (phía dưới)

6.      Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7.      Kênh Tư vấn tuyển sinh của Khoa Đào tạo quốc tế