CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN VÀ CHẤT LƯỢNG CAO

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TIÊN TIẾN VÀ CHẤT LƯỢNG CAO

Thông tin chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển:

 

VIII

Khoa Đào tạo Quốc tế

Mã xét tuyển

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

19

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC: Cầu - Đường bộ Việt - Anh; Cầu - Đường bộ Việt - Pháp; Công trình GTĐT Việt - Nhật; Chương trình tiên tiến)

GHA-32

A00; A01; D01; D07

155

20

Ngành Kỹ thuật xây dựng

(Chương trình CLC: Vật liệu và Công nghệ Việt - Pháp)

GHA-33

A00; A01; D03; D07

40

21

Ngành Kinh tế xây dựng

(Chương trình CLC: Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh)

GHA-34

A00; A01; D01; D07

40

22

Ngành Kế toán

(Chương trình CLC: Kế toán tổng hợp Việt - Anh)

GHA-35

A00; A01; D01; D07

40

 

Các chương trình kinh tế:

Các chương trình kỹ thuật: