Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông

Thông tin tuyển sinh Khoa Điện - Điện tử 2017: Xem chi tiết tại http://ts.utc.edu.vn/?q=tuyen-sinh-2017/khoa-dien-dien-tu