Kỹ thuật ô tô

Tổ hợp xét tuyển: A00; A01; D01; D07