Đoàn Cán bộ coi thi kỳ thi THPT Quốc gia của Trường Đại học Giao thông vận tải lên đường đi làm nhiệm vụ

Đoàn Cán bộ coi thi kỳ thi THPT Quốc gia của Trường Đại học Giao thông vận tải lên đường đi làm nhiệm vụ