Danh sách cán bộ tư vấn tuyển sinh

DANH SÁCH CÁN BỘ TƯ VẤN TUYỂN SINH

Facebook: https://www.facebook.com/dhgtvtcaugiay/

A. Trường Đại học Giao thông Vận tải:

Ký hiệu: GHA

Tên đơn vị: Trường Đại học Giao thông Vận tải

Địa chỉ website của đơn vị: utc.edu.vn

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Điện thoại

Email

 

Tại Hà Nội - Mã trường GHA

 

 

 

1

Bộ phận phụ trách về quy chế tuyển sinh

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hòa

Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT

0911763474

nthoa@utc.edu.vn

 

Trần Thị Hạnh Hương 

CV Phòng KT&ĐBCLĐT

0979389372

huongtc@utc.edu.vn

2

Bộ phận phụ trách trang thông tin tuyển sinh

 

 

 

 

Phạm Duy Anh

Phó trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT

01297696923

phamduyanh@utc.edu.vn

 

Hàn Duy Phong

CV Phòng KT&ĐBCLĐT

01696666831

phong4520@gmail.com

3

Bộ phận xử lý phần mềm tuyển sinh

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Tuấn

Trưởng Khoa CNTT

0912228980

nqtuan@utc.edu.vn

 

Nguyễn Đức Dư

Phó Trưởng Khoa CNTT

0912363245

nducdu@utc.edu.vn

4

Bộ phận tư vấn ngành nghề

 

 

 

4.1

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

 

 

 

 

Lê Hải Hà

Trưởng Khoa Công trình

0912485540

lehaiha@utc.edu.vn

 

Nguyễn Quang Phúc

Phó trưởng Khoa Công trình

0985578929

nguyenquangphuc@utc.edu.vn

4.2

Ngành Quản lý xây dựng

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Tùng

GV B.M Dự án và Quản lý dự án

0936038389

haongtung@utc.edu.vn

4.3

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bạch Dương

Phó trưởng B.M CT GTTP&CTT

0989587123

ntbachduong@utc.edu.vn

4.4

Ngành Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật nhiệt

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

Phó trưởng Khoa Cơ khí

0912021239

nmhung@utc.edu.vn

 

Trần Ngọc Hiền

Phó trưởng Khoa Cơ khí

0904194293

tranhien.tkm@utc.edu.vn

4.5

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

 

 

 

 

Trịnh Lương Miên

GV B.M Điều khiển học

0983134215

mientl@utc.edu.vn

4.6

Ngành Kỹ thuật nhiệt

 

 

 

 

Trương Minh Thắng

Trưởng B.M Kỹ thuật nhiệt

0936169626

tmthangdhgt@gmail.com

4.7

Ngành Kỹ thuật điện

 

 

 

 

Đặng Việt Phúc

GV. BM Kỹ thuật điện

0966802926

dvietphuc1984@yahoo.com

4.8

Ngành Kỹ thuật điện tử - Viễn thông

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải

Phó trưởng Khoa Điện - Điện tử

0913233209

nguyenthanhhai@utc.edu.vn

4.9

Ngành Kỹ thuật môi trường

Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông

 

 

 

 

Cao Minh Quý

Phó trưởng Khoa MT&ATGT

0989992768

caominhquy@utc.edu.vn

4.10

Ngành Công nghệ thông tin

 

 

 

 

Nguyễn Đức Dư

Phó Trưởng Khoa CNTT

0912363245

nducdu@utc.edu.vn

4.11

Ngành Kỹ thuật xây dựng

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Huy

Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật xây dựng

0973223400

nguyenxuanhuy@utc.edu.vn

4.12

Các ngành thuộc khoa Đào tạo Quốc tế

 

 

 

 

Nguyễn Thị Vân Hà

VPK Đào tạo quốc tế

0936062526

nguyenha@utc.edu.vn

4.13

Ngành Kinh tế xây dựng

 

 

 

 

Nguyễn Quỳnh Sang

Trưởng B.M Kinh tế xây dựng

0912572339

nqsang@utc.edu.vn

4.14

Ngành Quản trị kinh doanh

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Thái

Phó trưởng Khoa Vận tải – Kinh tế

0903234048

nhthai@utc.edu.vn

4.15

Ngành Kinh tế

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Quang

GV B.M Kinh tế bưu chính viễn thông

0919898686

ndquang@utc.edu.vn

4.16

Ngành Kinh tế vận tải

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Phó trưởng Khoa Vận tải – Kinh tế

0913544562

nguyenthihonghanh@utc.edu.vn

4.17

Ngành Khai thác vận tải

 

 

 

 

Trần Thị Lan Hương 

GV B.M Vận tải đường bộ TP

0983120862

huongttl@utc.edu.vn

4.18

Ngành Kế toán

 

 

 

 

Chu Kiều Linh

GV B.M Kinh tế vận tải

0984275858

cklinh@utc.edu.vn

4.19

Ngành Toán ứng dụng

 

 

 

 

Mai Nam Phong

Phó trưởng Khoa KHCB

0988711588

mnphong@utc.edu.vn

 

Trần Văn Long

Phó trưởng B.M Đại số XSTK

0971661238

vtran@utc.edu.vn

 

B. Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ký hiệu: GSA

Tên đơn vị: Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. HCM

Địa chỉ website của đơn vị: utc2.edu.vn

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Điện thoại

Email

 

Phân hiệu tại TP.HCM - Mã trường GSA

 

 

 

1

Bộ phận phụ trách về quy chế

 

 

 

 

Nguyễn Văn Du

Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT PH

0903994008

nvdu@utc2.edu.vn

 

Huỳnh Văn Quân

Phó Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT PH

0986503205

hvquan@utc2.edu.vn

2

Bộ phận xử lý thông tin TS

 

 

 

 

Nguyễn Văn Du

Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT PH

0903994008 

nvdu@utc2.edu.vn

 

Nguyễn Văn Tưởng

CV Phòng Đào tạo Phân hiệu

0947407888

nvtuong@utc2.edu.vn

3

Bộ phận tư vấn ngành nghề

 

 

 

 

Nguyễn Văn Du

Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT PH

0903994008

nvdu@utc2.edu.vn

 

Huỳnh Văn Quân

Phó trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT PH

0986503205

hvquan@utc2.edu.vn

 

Ngô Duy Tân

CV Phòng KT&ĐBCLĐT Phân hiệu

0919486457

ndtan@utc2.edu.vn