ĐH Giao thông Vận tải tham gia chương trình Tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp 2018 tại Nghệ An