Điều chỉnh thời gian đăng ký xét tuyển ĐHCQ năm 2020 theo hình thức kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả thi THPT năm 2020 (Mã tuyển sinh GHA, tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội)