Bảng mẫu đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào trường Đại học Giao thông vận tải (mã trường GHA)

Bảng mẫu đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào trường Đại học Giao thông vận tải (mã trường GHA)

Thứ tự nguyện vọng ưu tiên

Mã trường

(chữ in hoa)

Mã ngành/nhóm ngành

Tên ngành/nhóm ngành

Mã tổ hợp môn xét tuyển

1

GHA

GHA-01

Kỹ thuật XD Cầu đường bộ (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT)

Thí sinh chọn 1 trong 3 tổ hợp: A00; A01; D07

2

GHA

GHA-02

Kỹ thuật XD Đường bộ (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT)

Thí sinh chọn 1 trong 3 tổ hợp: A00; A01; D07

3

GHA

GHA-03

Kỹ thuật XD Cầu hầm (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT)

Thí sinh chọn 1 trong 3 tổ hợp: A00; A01; D07

4

GHA

GHA-04

Kỹ thuật XD Đường sắt (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT)

Thí sinh chọn 1 trong 3 tổ hợp: A00; A01; D07

5

GHA

GHA-05

Kỹ thuật XD Cầu - Đường sắt (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT)

Thí sinh chọn 1 trong 3 tổ hợp: A00; A01; D07

6

GHA

GHA-06

Kỹ thuật XD Cầu - Đường ô tô - Sân bay (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT)

Thí sinh chọn 1 trong 3 tổ hợp: A00; A01; D07

7

GHA

GHA-07

Kỹ thuật XD Đường ô tô - Sân bay (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT)

Thí sinh chọn 1 trong 3 tổ hợp: A00; A01; D07

8

GHA

GHA-08

Công trình giao thông công chính (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT)

Thí sinh chọn 1 trong 3 tổ hợp: A00; A01; D07

9

GHA

GHA-09

Công trình giao thông đô thị (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT)

Thí sinh chọn 1 trong 3 tổ hợp: A00; A01; D07

10

GHA

GHA-10

Tự động hóa thiết kế cầu đường (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT)

Thí sinh chọn 1 trong 3 tổ hợp: A00; A01; D07

11

GHA

GHA-11

Kỹ thuật giao thông đường bộ  (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT)

Thí sinh chọn 1 trong 3 tổ hợp: A00; A01; D07

12

GHA

GHA-12

Nhóm chuyên ngành: Kỹ thuật XD Đường sắt đô thị; Kỹ thuật XD Đường hầm và metro; Địa kỹ thuật CTGT; Kỹ thuật GIS và trắc địa CT (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT)

Thí sinh chọn 1 trong 3 tổ hợp: A00; A01; D07

13

GHA

GHA-13

Quản lý xây dựng

Thí sinh chọn 1 trong 3 tổ hợp: A00; A01; D07

14

GHA

GHA-14

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Thí sinh chọn 1 trong 3 tổ hợp: A00; A01; D07

15

GHA

GHA-15

Kỹ thuật xây dựng

Thí sinh chọn 1 trong 3 tổ hợp: A00; A01; D07

16

GHA

GHA-16

Nhóm chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí; Tự động hóa thiết kế cơ khí; Cơ điện tử (ngành Kỹ thuật cơ khí)

Thí sinh chọn 1 trong 2 tổ hợp: A00; A01

17

GHA

GHA-17

Cơ khí ôtô (ngành Kỹ thuật cơ khí)

Thí sinh chọn 1 trong 2 tổ hợp: A00; A01

18

GHA

GHA-18

Nhóm chuyên ngành: Máy xây dựng; Cơ giới hóa XD cầu đường; Cơ khí giao thông công chính; Kỹ thuật máy động lực; Đầu máy - toa xe; Tàu điện - metro (ngành Kỹ thuật cơ khí)

Thí sinh chọn 1 trong 2 tổ hợp: A00; A01

19

GHA

GHA-19

Kỹ thuật nhiệt

Thí sinh chọn 1 trong 2 tổ hợp: A00; A01

20

GHA

GHA-20

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Thí sinh chọn 1 trong 3 tổ hợp: A00; A01; D07

21

GHA

GHA-21

Kỹ thuật điện

Thí sinh chọn 1 trong 3 tổ hợp: A00; A01; D07

22

GHA

GHA-22

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Thí sinh chọn 1 trong 3 tổ hợp: A00; A01; D07

23

GHA

GHA-23

Công nghệ thông tin

Thí sinh chọn 1 trong 3 tổ hợp: A00; A01; D07

24

GHA

GHA-24

Kinh tế xây dựng

Thí sinh chọn 1 trong 3 tổ hợp: A00; A01; D07

25

GHA

GHA-25

Kinh tế vận tải

Thí sinh chọn 1 trong 3 tổ hợp: A00; A01; D07

26

GHA

GHA-26

Khai thác vận tải

Thí sinh chọn 1 trong 3 tổ hợp: A00; A01; D07

27

GHA

GHA-27

Kế toán

Thí sinh chọn 1 trong 3 tổ hợp: A00; A01; D07

28

GHA

GHA-28

Kinh tế

Thí sinh chọn 1 trong 3 tổ hợp: A00; A01; D07

29

GHA

GHA-29

Quản trị kinh doanh

Thí sinh chọn 1 trong 3 tổ hợp: A00; A01; D07

30

GHA

GHA-30

Công nghệ kỹ thuật giao thông

Thí sinh chọn 1 trong 3 tổ hợp: A00; A01; D07

31

GHA

GHA-31

Kỹ thuật môi trường

Thí sinh chọn 1 trong 3 tổ hợp: A00; A01; D07

32

GHA

GHA-32

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC: Cầu - Đường bộ Việt - Anh; Cầu - Đường bộ Việt - Pháp; Công trình GTĐT Việt - Nhật; Chương trình tiên tiến)

Thí sinh chọn 1 trong 3 tổ hợp: A00; A01; D07

33

GHA

GHA-33

Kỹ thuật xây dựng (Chương trình CLC: Vật liệu và Công nghệ Việt - Pháp)

Thí sinh chọn 1 trong 3 tổ hợp: A00; A01; D07

34

GHA

GHA-34

Kinh tế xây dựng (Chương trình CLC: Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh)

Thí sinh chọn 1 trong 3 tổ hợp: A00; A01; D07

35

GHA

GHA-35

Kế toán (Chương trình CLC: Kế toán tổng hợp Việt - Anh)

Thí sinh chọn 1 trong 3 tổ hợp: A00; A01; D07

36

GHA

GHA-36

Toán ứng dụng

Thí sinh chọn 1 trong 3 tổ hợp: A00; A01; D07

Thí sinh có thể chọn các nguyện vọng trong tổng số 36 mã./.

Đính kèm: 
Danh mục tin: