Danh sách các hồ sơ bị lỗi tính đến 17h00 ngày 7/8/2016

Danh sách các hồ sơ bị lỗi tính đến 17h00 ngày 7/8/2016

Danh sách các hồ sơ bị lỗi trong quá trình nhập dữ liệu trên hệ thống tính đến 17h00 ngày 7/8/2016.

Đề nghị thí sinh gọi điện đến số 0911931727 (trong giờ hành chính) để được hướng dẫn.STT SBD Họ tên Mã Hồ sơ Mô tả lỗi Nơi nộp HS
1 TLA006719 Nguyễn Thành Long 33 Đăng ký 2 nguyện vọng trùng nhau Tại trường
2 TMA004199 Lưu Hữu Phước 670 Đăng ký 2 nguyện vọng trùng nhau Tại trường
3 SPH001681 Đỗ Đức Doanh 1112 Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX Tại trường
4 NTH000265 Nguyễn Tuấn Anh A059 Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX Tại trường
5 YTB009443 Bùi Minh Hoàng Phúc A071 Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX Tại trường
6 YTB000605 Nguyễn Việt Anh A073 Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX Tại trường
7 YTB013368 Phạm Xuân Tuấn A111 Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX Tại trường
8 YTB011530 Phạm Văn Thịnh A159 Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX Tại trường
9 TLA001420 Phan Hà Châu A187 Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX Tại trường
10 KQH007056 Trần Đức Khánh A244 Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX Tại trường
11 TLA000108 Cao Quang Long Anh 86 Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX Tại trường
12 DHS014096 Hoàng Mạnh Thắng 368 Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX Tại trường
13 YTB004628 Vũ Minh Hoàn 704 Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX Tại trường
14 KHA003111 Đồng Đức Huy 868 Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX Tại trường
15 HVN008090 Nguyễn Tiến Sáng 1004 Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX Tại trường
16 TTB001411 Nguyễn Đức Linh 1146 Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX Tại trường
17 DHS016481 Trần Quang Trung BĐ5 Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX Bưu điện
18 TDV013980 Nguyễn Văn Phước BĐ7 Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX Bưu điện
19 HDT014448 Lê Nguyễn Ngọc Sơn BĐ21 Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX Bưu điện
20 MDA001005 Nguyễn Tiến Đạt BĐ46 Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX Bưu điện
21 TDV000245 Đặng Ngọc Anh BĐ48 Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX Bưu điện
22 DCN002119 Phan Tiến Dũng BĐ56 Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX Bưu điện
23 TDV019895 Nguyễn Văn Trường BĐ79 Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX Bưu điện
24 DCN013008 Vũ Thanh Tỉnh BĐ80 Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX Bưu điện
25 DCN014665 Bùi Thế Việt BĐ83 Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX Bưu điện
26 HVN001177 Nguyễn Văn Cương BĐ103 Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX Bưu điện
27 HDT012510 Lê Thị Nhung BĐ117 Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX Bưu điện
28 GHA006359 Trần Văn Trung BĐ119 Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX Bưu điện
29 SP2001175 Nguyễn Ngọc Đức BĐ123 Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX Bưu điện
30 DCN002154 Trịnh Văn Dũng A85 Đăng ký 3 nguyện vọng vào 1 trường Tại trường
31 THV000926 Vũ Thị Duyên BĐ132 Đăng ký 3 nguyện vọng vào 1 trường Bưu điện
32 DCN007188 Nguyễn Thị Liễu 680 Đăng ký 3 trường (1 trường ngoài nhóm GX) Tại trường
33 THV001598 Lưu Thị Thanh Hằng 986 Đăng ký 3 trường (1 trường ngoài nhóm GX) Tại trường
34 HDT005724 Trần Văn Hiện 1178 Đăng ký 3 trường (1 trường ngoài nhóm GX) Tại trường
35 HDT011049 Nguyễn Trọng Minh 1201 Đăng ký 3 trường (1 trường ngoài nhóm GX) Tại trường
36 DCN007769 Đỗ Đình Long 791 Đăng ký 3 trường (1 trường ngoài nhóm GX) Tại trường
37 KQH004492 Đỗ Thị Hiền BĐ15 Đăng ký 3 trường (1 trường ngoài nhóm GX) Bưu điện
38 LNH000285 Nguyễn Tuấn Anh BĐ1 Sai mã đăng ký xét tuyển Bưu điện
39 SKH003412 Đỗ Duy Khánh A042 Sai mã ngành Tại trường
40 TMA005755 Ngô Văn Trường 477 Sai mã ngành Tại trường
41 TDV015384 Hoàng Sơn 501 Sai mã ngành Tại trường
42 DTS000424 Phan Văn Hà 528 Sai mã ngành Tại trường
43 DCN004427 Cao Ngọc Hiệp 810 Sai mã ngành Tại trường
44 GHA001614 Nguyễn Bá Hào 828 Sai mã ngành Tại trường
45 HDT004054 Nguyễn Huỳnh Đức 1217 Sai mã ngành Tại trường
46 TND008204 Ngô Sơn Tùng BĐ11 Sai mã ngành Bưu điện
47 HVN000074 Chử Thuận Anh BĐ20 Sai mã ngành Bưu điện
48 TDV003601 Nguyễn Hải Đăng BĐ136 Sai mã ngành Bưu điện

 

Danh mục tin: