Danh sách sinh viên chưa nhập học

Danh sách sinh viên chưa nhập học

Thực hiện kế hoạch 670/TB- ĐHGTVT, trường ĐH Giao thông vận tải đã tổ chức nhập học cho sinh viên khóa 60 từ 27/8/2019 đến 30/8/2019

Các sinh viên chưa kịp nhập học theo giấy báo sẽ được nhập học bổ sung vào ngày 03/9/2019  tại phòng Đào tạo đại học - phòng 110 A9 (sáng: 8h00, chiều 14h00)

Sinh viên nhập học tham gia tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên đầu khóa từ 03/9/2019

Danh sách sinh viên chưa nhập học trong file đính kèm

 

Danh mục tin: