Danh sách thí sinh gửi Đăng ký xét tuyển đại học chính quy bằng học bạ qua đường bưu điện (cập nhật 17h00 hàng ngày)

Danh sách thí sinh gửi Đăng ký xét tuyển đại học chính quy bằng học bạ qua đường bưu điện (cập nhật 17h00 hàng ngày)

LƯU Ý: THÍ SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ ONLINE THÀNH CÔNG KHÔNG GỬI HỒ SƠ QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN ĐẾN TRƯỜNG


TT Họ tên Tên Ngày sinh Ghi chú
1 Nguyễn Thị Vân Anh Anh 03/05/2002 Thí sinh đã đăng ký online trước khi gửi bưu điện
2 Bùi Ngọc Anh Anh 14/08/2002  
3 Nguyễn Tuấn Anh Anh 16/08/2002  
4 Nguyễn Đức Anh Anh 11/11/2002  
5 An Thị Ngọc Anh Anh 21/10/2002  
6 Trần Nguyệt Anh Anh 21/07/2002  
7 Lê Tuấn Anh Anh 28/12/2002  
8 Lương Thị Ánh Ánh 21/11/2002  
9 Lê Thị Hà Chi Chi 20/05/2002 Thí sinh đã đăng ký online trước khi gửi bưu điện
10 Đỗ Văn Chiến Chiến 08/09/2002  
11 Nguyễn Đình Công Công 08/10/2002  
12 Phạm Mạnh Cường Cường 07/01/2002  
13 Ninh Vĩnh Đạt Đạt 14/04/2002  
14 Bùi Quốc Đông Đông 30/09/2002  
15 Nguyễn Phương Đông Đông 07/09/2002 Thí sinh đã đăng ký online trước khi gửi bưu điện
16 Phạm Huỳnh Đức Đức 01/01/2002  
17 Hoàng Trung Dũng Dũng 23/12/2002 Thí sinh đã đăng ký online trước khi gửi bưu điện
18 Vũ Mạnh Dũng Dũng 24/01/2002  
19 Nguyễn Thị Thùy Dương Dương 01/09/2002 Thí sinh đã đăng ký online trước khi gửi bưu điện
20 Lê Thị Ngọc Dương Dương 29/09/2002  
21 Nguyễn Thái Dương Dương 04/07/2002 Thí sinh đã đăng ký online trước khi gửi bưu điện
22 Trần Tiến Duy Duy 16/11/2002 Thí sinh đã đăng ký online trước khi gửi bưu điện
23 Nguyễn Khánh Duy Duy 21/03/2002  
24 Ngô Thị Duyên Duyên 25/03/2002  
25 Lê Hương Giang Giang 25/08/2002 Thí sinh đã đăng ký online trước khi gửi bưu điện
26 Nguyễn Thị Hương Giang Giang 12/07/2002  
27 Đoàn Phi Hải Hải 01/05/2002  
28 Nguyễn Thị Thu Hằng Hằng 21/02/2002  
29 Lê Thị Hồng Hạnh Hạnh 24/01/2002  
30 Hoàng Thị Hậu Hậu 14/07/2002  
31 Phạm Thu Hiền Hiền 31/08/2002  
32 Ngô Thanh Hòa Hòa 06/02/2002  
33 Bùi Văn Hoàn Hoàn 18/08/2002  
34 Lưu Việt Hoàng Hoàng 21/01/2002  
35 Nguyễn Ngọc Hoàng Hoàng 20/01/2002 Thí sinh đã đăng ký online trước khi gửi bưu điện
36 Lê Đình Huân Huân 28/10/2002 Thí sinh đã đăng ký online trước khi gửi bưu điện
37 Nguyễn Văn Hùng Hùng 12/05/2002  
38 Hoàng Duy Hưng Hưng 21/01/2002  
39 Nguyễn Quang Huy Huy 21/06/2002 Thí sinh đã đăng ký online trước khi gửi bưu điện
40 Đặng Văn Huy Huy 27/07/2002  
41 Ngô Quốc Huy Huy 24/04/2002 Thí sinh đã đăng ký online trước khi gửi bưu điện
42 Đỗ Thị Ngọc Huyền Huyền 06/04/2002  
43 Phạm Ngọc Khanh Khanh 23/11/2002  
44 Trần Ngọc Khánh Khánh 26/07/2002  
45 Trần Thị Phương Lam Lam 12/01/2002  
46 Nguyễn Phúc Lâm Lâm 06/11/2002  
47 Trần Thị Lê 21/07/2002  
48 Nguyễn Thanh Lịch Lịch 15/09/2001  
49 Vũ Thị Hồng Liên Liên 23/02/2002  
50 Bùi Thị Hoài Linh Linh 03/11/2002 Thí sinh đã đăng ký online trước khi gửi bưu điện
51 Nguyễn Văn Linh Linh 15/08/2002  
52 Bùi Thị Khánh Linh Linh 20/06/2002  
53 Lê Thùy Linh Linh 10/01/2002  
54 Nguyễn Thùy Linh Linh 11/03/2002  
55 Bùi Thị Thanh Loan Loan 25/11/2002  
56 Nguyễn Thị Luyến Luyến 23/08/2002  
57 Vũ Thị Ly Ly 26/12/2000  
58 Trần Thị Minh Lý 08/04/2002  
59 Vũ Ngọc Mai Mai 07/11/2002  
60 Phạm Thị Ngọc Mỹ Mỹ 21/09/2002  
61 Ngô Thị Nga Nga 27/12/2002  
62 Nguyễn Thị Minh Ngọc Ngọc 22/12/2002  
63 Trần Quang Nhật Nhật 30/08/2002  
64 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nhung 29/08/2002  
65 Nguyễn Thị Phượng Phượng 27/12/2002  
66 Dương Thị Phượng Phượng 16/11/2002  
67 Nguyễn Đăng Quang Quang 22/01/2002  
68 Đặng Ngọc Quyền Quyền 20/09/2002  
69 Nguyễn Thị Quỳnh Quỳnh 29/06/2002  
70 Phan Thái Sơn Sơn 20/07/2002  
71 Nguyễn Ngọc Sơn Sơn 29/07/2002  
72 Nguyễn Hữu Sơn Tân Tân 06/09/2002  
73 Nguyễn Lương Toàn Thắng Thắng 07/03/2002  
74 Phạm Mạnh Thắng Thắng 23/05/2002  
75 Phạm Tiến Thành Thành 07/07/2002  
76 Hoàng Trung Thành Thành 28/04/2001 Thí sinh đã đăng ký online trước khi gửi bưu điện
77 Nguyễn Duy Thao Thao 10/09/2002 Thí sinh đã đăng ký online trước khi gửi bưu điện
78 Nguyễn Thị Phương Thảo Thảo 20/12/2002  
79 Trần Thị Thảo Thảo 29/11/2001 Thí sinh đã đăng ký online trước khi gửi bưu điện
80 Bùi Phương Thảo Thảo 28/01/2002  
81 Trương Khánh Thiện Thiện 04/02/2001 Thiếu email
82 Vũ Văn Thiết Thiết 24/08/2000  
83 Nguyễn Thị Hoài Thương Thương 27/07/2002  
84 Nguyễn Thị Hoài Thương Thương 22/11/2002  
85 Nguyễn Việt Tiến Tiến 22/01/2002  
86 Trần Thị Trang Trang 02/04/2002  
87 Lê Huyền Trang Trang 19/11/2002  
88 Đinh Văn Trang Trang 04/10/2002  
89 Ngô Huyền Trang Trang 26/12/2002  
90 Phạm Thị Trúc Trúc 06/09/2002  
91 Phạm Anh Tuấn Tuấn 25/02/2002  
92 Nguyễn Thị Thảo Vân Vân 06/08/2002  
93 Hoàng Đình Việt Việt 19/08/2002  
94 Nguyễn Đức Việt Việt 06/11/2002  
95 Tạ Thị Thanh Xuân Xuân 18/12/2002  
96 Phạm Bình Yên Yên 12/10/2002 Thí sinh đã đăng ký online trước khi gửi bưu điện

 

Danh mục tin: