Thông báo tuyển sinh đợt bổ sung Đại học chính quy năm 2017

Thông báo tuyển sinh đợt bổ sung Đại học chính quy năm 2017

Trường Đại học Giao thông Vận tải xét tuyển bổ sung Đại học hệ chính quy năm 2017 các ngành sau:

1. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (16,5);

2. Kỹ thuật môi trường (16,75);

3. Khai thác vận tải (16,5);

4. Kinh tế vận tải (16,5);

5. Công nghệ kỹ thuật giao thông (16,75);

Điểm đủ điều kiện xét tuyển sẽ bằng với điểm trúng tuyển đợt 1 (như trên)

Chỉ tiêu cụ thể, thời gian và cách thức đăng ký sẽ thông báo vào ngày 9/8/2017

 

 

Danh mục tin: