Thông báo về việc kê khai thông tin trước khi nhập học

Thông báo về việc kê khai thông tin trước khi nhập học

Hiện nay vẫn còn một số sinh viên khóa 60 chưa thực hiện việc kê khai thông tin trên website: nhaphoc.utc.edu.vn theo quy định, ngoài ra một số sinh viên kê khai chưa chính xác, đầy đủ các thông tin

Nhà trường yêu cầu:

- Các sinh viên chưa kê khai thông tin khẩn trương đăng nhập website: nhaphoc.utc.edu.vn để thực hiện việc kê khai

  + Tài khoản, mật khẩu đăng nhập đã được cấp trên giấy báo nhập học

  + Các sv chưa nhận được giấy báo nhập học qua đường bưu điện có thể đến phòng Đào tạo đại học - 110 Nhà A9 để được cấp lại từ ngày 22-23/8/2019)

- Các sinh viên đã kê khai thông tin cần đăng nhập lại để kiểm tra, chỉnh sửa và bổ sung thông tin cho đầy đủ, chính xác

- Các sinh viên đăng ký thi phân loại tiếng Anh, đăng ký ở Ký túc xá trên trên website: nhaphoc.utc.edu.vn

- Việc kê khai phải hoàn thành trước 26/8/2019, sinh viên in đơn nhập học từ website, ký tên và nộp cho Nhà trường vào hôm nhập học

PHÒNG ĐTĐH

 

Danh mục tin: