Thông báo vv xét tuyển bổ sung đợt 2 tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 (từ ngày 20 đến ngày 22/8/2017)