Thông tin hỗ trợ kỳ thi THPT Quốc gia và công tác tuyển sinh ĐH năm 2018

Thông tin hỗ trợ kỳ thi THPT Quốc gia và công tác tuyển sinh ĐH năm 2018

THÔNG TIN HỖ TRỢ KỲ THI THPT QUỐC GIA VÀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐH, CĐSP, TCSP NĂM 2018

(Kèm theo công văn số 137/ĐHGTVT-KTĐBCLĐT ngày 29/3/2018 của Trường Đại học Giao thông vận tải)

Trường Đại học Giao thông Vận tải:

Ký hiệu: GHA

Tên đơn vị: Trường Đại học Giao thông Vận tải

Địa chỉ website của đơn vị: utc.edu.vn

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Điện thoại

Email

 

Tại Hà Nội - Mã trường GHA

 

 

 

1

Bộ phận phụ trách về quy chế tuyển sinh

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hòa

Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT

0911763474

nthoa@utc.edu.vn

 

Trần Thị Hạnh Hương 

CV Phòng KT&ĐBCLĐT

0979389372

huongtc@utc.edu.vn

2

Bộ phận phụ trách trang thông tin tuyển sinh

 

 

 

 

Phạm Duy Anh

Phó trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT

01297696923

phamduyanh@utc.edu.vn

 

Hàn Duy Phong

CV Phòng KT&ĐBCLĐT

01696666831

phong4520@gmail.com

3

Bộ phận xử lý phần mềm tuyển sinh

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Tuấn

Trưởng Khoa CNTT

0912228980

nqtuan@utc.edu.vn

 

Nguyễn Đức Dư

Phó Trưởng Khoa CNTT

0912363245

nducdu@utc.edu.vn

4

Bộ phận tư vấn ngành nghề

 

 

 

4.1

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

 

 

 

 

Lê Hải Hà

Trưởng Khoa Công trình

0912485540

lehaiha@utc.edu.vn

 

Nguyễn Quang Phúc

Phó trưởng Khoa Công trình

0985578929

nguyenquangphuc@utc.edu.vn

4.2

Ngành Quản lý xây dựng

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Tùng

GV B.M Dự án và Quản lý dự án

0936038389

haongtung@utc.edu.vn

4.3

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bạch Dương

Phó trưởng B.M CT GTTP&CTT

0989587123

ntbachduong@utc.edu.vn

4.4

Ngành Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật nhiệt

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

Phó trưởng Khoa Cơ khí

0912021239

nmhung@utc.edu.vn

 

Trần Ngọc Hiền

Phó trưởng Khoa Cơ khí

0904194293

tranhien.tkm@utc.edu.vn

4.5

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

 

 

 

 

Trịnh Lương Miên

GV B.M Điều khiển học

0983134215

mientl@utc.edu.vn

4.6

Ngành Kỹ thuật nhiệt

 

 

 

 

Trương Minh Thắng

Trưởng B.M Kỹ thuật nhiệt

0936169626

tmthangdhgt@gmail.com

4.7

Ngành Kỹ thuật điện

 

 

 

 

Đặng Việt Phúc

GV. BM Kỹ thuật điện

0966802926

dvietphuc1984@yahoo.com

4.8

Ngành Kỹ thuật điện tử - Viễn thông

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải

Phó trưởng Khoa Điện - Điện tử

0913233209

nguyenthanhhai@utc.edu.vn

4.9

Ngành Kỹ thuật môi trường

Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông

 

 

 

 

Cao Minh Quý

Phó trưởng Khoa MT&ATGT

0989992768

caominhquy@utc.edu.vn

4.10

Ngành Công nghệ thông tin

 

 

 

 

Nguyễn Đức Dư

Phó Trưởng Khoa CNTT

0912363245

nducdu@utc.edu.vn

4.11

Ngành Kỹ thuật xây dựng

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Huy

Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật xây dựng

0973223400

nguyenxuanhuy@utc.edu.vn

4.12

Các ngành thuộc khoa Đào tạo Quốc tế

 

 

 

 

Nguyễn Thị Vân Hà

VPK Đào tạo quốc tế

0936062526

nguyenha@utc.edu.vn

4.13

Ngành Kinh tế xây dựng

 

 

 

 

Nguyễn Quỳnh Sang

Trưởng B.M Kinh tế xây dựng

0912572339

nqsang@utc.edu.vn

4.14

Ngành Quản trị kinh doanh

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Thái

Phó trưởng Khoa Vận tải – Kinh tế

0903234048

nhthai@utc.edu.vn

4.15

Ngành Kinh tế

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Quang

GV B.M Kinh tế bưu chính viễn thông

0919898686

ndquang@utc.edu.vn

4.16

Ngành Kinh tế vận tải

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Phó trưởng Khoa Vận tải – Kinh tế

0913544562

nguyenthihonghanh@utc.edu.vn

4.17

Ngành Khai thác vận tải

 

 

 

 

Trần Thị Lan Hương 

GV B.M Vận tải đường bộ TP

0983120862

huongttl@utc.edu.vn

4.18

Ngành Kế toán

 

 

 

 

Chu Kiều Linh

GV B.M Kinh tế vận tải

0984275858

cklinh@utc.edu.vn

4.19

Ngành Toán ứng dụng

 

 

 

 

Mai Nam Phong

Phó trưởng Khoa KHCB

0988711588

mnphong@utc.edu.vn

 

Trần Văn Long

Phó trưởng B.M Đại số XSTK

0971661238

vtran@utc.edu.vn

 

Danh mục tin: