THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017.

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017.

Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017.

Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước.

Phương thức tuyển sinh: Tuyển sinh theo ngành, sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển.

Chỉ tiêu tuyển sinh:

 

trường

Tên trường

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

GHA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số 3 Phố Cầu Giấy - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội.

ĐT: (04) 37606352

Website: http://www.utc.edu.vn

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

3.500

GHA

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

52580205

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Tiếng Anh

1.185

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

(Chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt - Anh; Cầu - Đường bộ Việt - Pháp; Công trình Giao thông Đô thị Việt - Nhật; Chương trình tiên tiến).

52580205QT

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Tiếng Anh

165

Kỹ thuật xây dựng

52580208

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Tiếng Anh

240

GHA

Kỹ thuật xây dựng

(Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Việt - Pháp)

52580208QT

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Tiếng Anh

20

Kỹ thuật cơ khí

52520103

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Tiếng Anh

570

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

52520207

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Tiếng Anh

125

Kỹ thuật điện, điện tử

52520201

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Tiếng Anh

125

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

52520216

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Tiếng Anh

120

Công nghệ thông tin

52480201

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Tiếng Anh

200

Kinh tế xây dựng

52580301

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Tiếng Anh

80

Kinh tế xây dựng

(Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh)

52580301QT

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Tiếng Anh

40

Kinh tế vận tải

52840104

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Tiếng Anh

120

Khai thác vận tải

52840101

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Tiếng Anh

120

Kế toán

52340301

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Tiếng Anh

95

Kế toán

(Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh)

52340301QT

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Tiếng Anh

25

Kinh tế

52310101

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Tiếng Anh

60

GHA

Quản trị kinh doanh

52340101

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

110

Công nghệ kỹ thuật giao thông

52510104

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Tiếng Anh

50

Kỹ thuật môi trường

52520320

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Tiếng Anh

50

GSA

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TẠI TP.HCM

Số 450 Lê Văn Việt - Phường Tăng Nhơn Phú A - Quận 9 - Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐT: (08) 38962819

Website: http://www.utc2.edu.vn

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

1.500

GSA

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

52580205

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Tiếng Anh

555

Kỹ thuật xây dựng

52580208

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Tiếng Anh

150

Kỹ thuật cơ khí

52520103

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Tiếng Anh

150

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

52520207

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Tiếng Anh

50

Kỹ thuật điện, điện tử

52520201

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Tiếng Anh

75

GSA

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

52520216

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Tiếng Anh

40

Công nghệ thông tin

52480201

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Tiếng Anh

80

Kinh tế xây dựng

52580301

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Tiếng Anh

110

Kinh tế vận tải

52840104

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Tiếng Anh

40

Khai thác vận tải

52840101

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Tiếng Anh

40

Kế toán

52340301

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Tiếng Anh

60

Kinh tế

52310101

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Tiếng Anh

40

Quản trị kinh doanh

52340101

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Tiếng Anh

70

Kỹ thuật môi trường

52520320

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Tiếng Anh

40

 

(Ghi chú: Chỉ tiêu tuyển sinh của một ngành sẽ dành ít nhất 25% cho tổ hợp xét tuyển Toán, Lý, Hóa).

 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tình hình thực tế của Nhà trường.

          Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: không chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai tổ hợp xét tuyển trong cùng một ngành.

          Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Trường hợp các thí sinh có tổng điểm xét tuyển bằng nhau thì ưu tiên thí sinh có tổng điểm Toán + Lý cao hơn; Trường hợp các thí sinh có tổng điểm 2 môn Toán + Lý bằng nhau thì ưu tiên thí sinh có điểm Toán cao hơn.

Đính kèm: 
Danh mục tin: