Khoa Công trình

THÔNG TIN TUYỂN SINH

NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Địa chỉ liên hệ: Ban Chủ Nhiệm Khoa Công Trình, P106,   tòa nhà A6, ĐH Giao thông Vận tải

Tel:             +84 - 43766 0155                       Trưởng Khoa: PGS.TS. Lê Hải Hà

Giới thiệu

Khoa Công trình được thành lập tháng 11 năm 1961. Khi thành lập Khoa chỉ có 01 bộ môn chuyên môn và 01 bộ môn khoa học cơ sở, đến nay toàn Khoa đã có 13 bộ môn và Văn phòng Khoa.

Chỉ tiêu tuyển sinh

Tuyển sinh 1185 sinh viên trong đó: 888 chỉ tiêu cho khối A (Mã xét tuyển GHA01: Toán, Lý, Hóa) và 297 chỉ tiêu cho khối A1 (Mã xét tuyển GHA16: Toán, Lý, Tiếng Anh).

Thời gian đào tạo

4,5 năm (4 năm: học các kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên ngành + 1 kỳ: thực tập và làm đồ án tốt nghiệp)

Đào tạo đại học

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông gồm 17 chuyên ngành:

1. Cầu Hầm                                                            

2. Đường Bộ                       

3. Đường Sắt                                                          

4. Cầu - Đường Bộ               

5. Cầu - Đường Sắt                                                 

6. Đường Sắt Đô Thị

7. Đường Hầm & Metro                                           

8. Đường Ô tô & Sân Bay   

9. Cầu - Đường Ô tô & Sân Bay

10. Công Trình Giao Thông Công Chính                          

11. Công Trình Giao Thông Đô thị                        

12. Công Trình Thuỷ                                                  

13. Tự Động Hoá Thiết Kế Cầu Đường                 

14. Địa Kỹ Thuật Công Trình Giao thông          

15. Quản Lý Xây Dựng Công Trình Giao Thông  

16. Kỹ Thuật Giao Thông Đường Bộ

17. Kỹ Thuật GIS và Trắc Địa Công Trình Giao Thông

 

Đội ngũ giảng dạy

Đội ngũ CB-GV-CNV: 237 người trong đó: 04 NGND và 15 NGƯT; 03 Giáo sư, 15 Phó Giáo sư, 66 Tiến sĩ, 140 Thạc sỹ.

Cơ sở vật chất

Khoa Công Trình thuộc Trường Đại học Giao thông Vận tải, nhà trường có các khu giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm, phòng làm việc, hội trường, thư viện, nhà văn hóa, sân vận động…Tất cả đều được thiết kế hiện đại và bố trí hợp lý với nhu cầu sử dụng.

Khoa có hệ thống phòng máy tính được nối mạng ADSL với nhiều phần mềm chuyên ngành cập nhật, 4 phòng thí nghiệm và xưởng thực tập, thực hành với những thiết bị hiện đại tử giúp giảng viên, sinh viên có điều kiện tiếp cận và ứng dựng những thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến, hỗ trợ cho quá trình giảng dạy, học tập nhằm đạt được kết quả cao nhất. 

Địa chỉ công tác sau khi ra trường

Kỹ sư Xây dựng Công trình Giao thông có thể làm việc với vai trò:

-         Kỹ sư thiết kế, kỹ sư tư vấn, kỹ sư công nghệ, chỉ đạo thi công tại các công ty Xây dựng

-         Quản lý các công trình giao thông

-         Tham gia nghiên cứu, giảng dạy tại các Viện nghiên cứu và các trường Đại học, Cao đẳng theo lĩnh vực xây dựng công trình giao thông.

Ngoài ra với những kiến thức đã được trang bị kỹ sư xây dựng công trình giao thông có thể làm việc với vai trò:

-          Kỹ sư tư vấn, kỹ sư công nghệ và chỉ đạo thi công trong các công trình xây dựng dân dụng và xây dựng công nghiệp, thủy lợi.

-         Các kỹ sư sẽ tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ, học tập lên các bậc cao hơn như thạc sỹ, tiến sỹ trong và ngoài nước.