THÔNG TIN TUYỂN SINH 2017

Cách thức đăng ký online vào trường ĐH Giao thông vận tải

Đăng nhập vào trang web thisinh.thithptquocgia.edu.vn bằng tài khoản đã được cấp trong kỳ thi thpt quốc gia năm 2016

- Chọn nhóm xét tuyển GXA

- Thực hiện việc chọn mã trường và mã ngành xét tuyển theo hướng dẫn

Lưu ý: Nhóm xét tuyển GAX gồm 12 trường ĐH của khu vực Hà Nội trong đó có trường ĐH Giao thông vận tải (GHA), Mã ngành xét tuyển năm 2016 và chỉ tiêu tương ứng như sau:

Mã xét tuyển

Các ngành đào tạo

Chỉ tiêu dự kiến

Tổ hợp môn

xét tuyển

GHA01

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

888

Toán, Lý, Hóa

GHA02

Kỹ thuật xây dựng

180

Toán, Lý, Hóa

GHA03

Kỹ thuật cơ khí

428

Toán, Lý, Hóa

GHA04

Kỹ thuật điện tử truyền thông

94

Toán, Lý, Hóa

GHA05

Kỹ thuật điện, điện tử

94

Toán, Lý, Hóa

GHA06

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

90

Toán, Lý, Hóa

GHA07

Công nghệ thông tin

150

Toán, Lý, Hóa

GHA08

Kinh tế xây dựng

60

Toán, Lý, Hóa

GHA09

Kinh tế vận tải

90

Toán, Lý, Hóa

GHA10

Khai thác vận tải

90

Toán, Lý, Hóa

GHA11

Kế toán

71

Toán, Lý, Hóa

GHA12

Kinh tế

45

Toán, Lý, Hóa

GHA13

Quản trị kinh doanh

83

Toán, Lý, Hóa

GHA14

Công nghệ kỹ thuật giao thông

38

Toán, Lý, Hóa

GHA15

Kỹ thuật môi trường

38

Toán, Lý, Hóa

GHA16

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

297

Toán, Lý, Anh

GHA17

Kỹ thuật xây dựng

60

Toán, Lý, Anh

GHA18

Kỹ thuật cơ khí

142

Toán, Lý, Anh

GHA19

Kỹ thuật điện tử truyền thông

31

Toán, Lý, Anh

GHA20

Kỹ thuật điện, điện tử

31

Toán, Lý, Anh

GHA21

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

30

Toán, Lý, Anh

GHA22

Công nghệ thông tin

50

Toán, Lý, Anh

GHA23

Kinh tế xây dựng

20

Toán, Lý, Anh

GHA24

Kinh tế vận tải

30

Toán, Lý, Anh

GHA25

Khai thác vận tải

30

Toán, Lý, Anh

GHA26

Kế toán

24

Toán, Lý, Anh

GHA27

Kinh tế

15

Toán, Lý, Anh

GHA28

Quản trị kinh doanh

27

Toán, Lý, Anh

GHA29

Công nghệ kỹ thuật giao thông

12

Toán, Lý, Anh

GHA30

Kỹ thuật môi trường

12

Toán, Lý, Anh

GHA31

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

(Chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt – Anh)

25

Toán, Lý, Hóa

GHA32

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

(Chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt - Pháp)

20

Toán, Lý, Hóa

GHA33

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

(Chương trình chất lượng Công trình giao thông Đô thị Việt - Nhật)

13

Toán, Lý, Hóa

GHA34

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

(Chương trình tiên tiến)

25

Toán, Lý, Hóa

GHA35

Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Việt – Pháp)

10

Toán, Lý, Hóa

GHA36

Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán Việt –Anh)

13

Toán, Lý, Hóa

GHA37

Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao KTXD công trình giao thông Việt -Anh)

20

Toán, Lý, Hóa

GHA38

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

(Chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt – Anh)

25

Toán, Lý, Anh

GHA39

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

(Chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt - Pháp)

20

Toán, Lý, Anh

GHA40

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

(Chương trình chất lượng cao Công trình giao thông Đô thị Việt - Nhật)

12

Toán, Lý, Anh

GHA41

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

(Chương trình tiên tiến)

25

Toán, Lý, Anh

GHA42

Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Việt – Pháp)

10

Toán, Lý, Anh

GHA43

Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán Việt –Anh)

12

Toán, Lý, Anh

GHA44

Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao KTXD công trình giao thông Việt -Anh)

20

Toán, Lý, Anh

Chú thích: Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vào một ngành vượt quá chỉ tiêu, ưu tiên xét trước tổng điểm 2 môn Toán và Lý, sau đó xét điểm môn Toán.